Zespół folwarczny - XIX/XX w

Pruszcz Gdański

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Sekretariat: (58) 692 94 21

sekretariat@pruszczgdanski.pl

www.pruszczgdanski.pl

Dwór w Goszynie

Wszystkich odwiedzający Goszyn zapraszamy do zatrzymania się przy dawnym dworze i zespole folwarcznym. Budynki powstały na przełomie XIX i XX wieku. 

Cały zespół folwarczny został wpisany do rejestru zabytków w lutym 1995 roku. 

Ochronie podlegają: 

- zespół folwarczny, XIX/XX, nr rej.: A-1517 z 15.02.1995:
   - dwór
   - spichlerzyk
   - budynek gospodarczy
   - stajnia
   - obora z magazynem zbożowym
   - brama (słupy ceglane)
   - park