Śluza 'Gdańska Głowa'

Stegna

Informacja turystyczna w Stegnie

ul. Gdańska 60
82-103 Stegna

tel. +48 55 247 86 92

mail: ug-turystyka@o2.pl


Śluza Gdańska Głowa




Gdańska Głowa

Śluza powstała w roku 1895 i ma za zadanie chronienie terenów położonych nad Szkarpawą (oddziela wody Wisły właśnie od tej rzeki). Jest to tzw. śluza komorowa, wykonana z betonu, z wrotami dwuskrzydłowymi otwieranymi ręcznie. Nazwę swoją śluza zawdzięcza twierdzy, która tutaj istniała. Około 1626 r. gdańszczanie zbudowali pierwsze umocnienia, czterobastionowy szaniec. Rok później zdobywszy to miejsce, Szwedzi rozpoczęli rozbudowę twierdzy. Istniała ona do czasu budowy przekopu Wisły a więc do 1895 r. Wykorzystywana była przez ten czas przez Szwedów,  Polaków, Francuzów (w latach 1807 – 1813).