Rowerowy Szlak Mennonitów

Pruszcz Gdański

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Sekretariat: (58) 692 94 21

sekretariat@pruszczgdanski.pl

www.pruszczgdanski.pl

Szlakiem dziedzictwa mennonickiego

Szlak ma długość 29,2 km, prowadzi bezpieczną trasą przez powiat Gdański poprzez gminy: Przejazdowo - Wiślina - Wróblewo (odnoga Grabiny - Zameczek)  - Wocławy - Trutnowy - Cedry Wielkie - Kiezmark.

Szlak przebiega przez osiem obszarów ochrony konserwatorskiej i ochrony krajobrazu (zabytkowe założenia wiejskie o ponad 700 letniej historii) oraz dwa obszary ochrony archeologicznej.

Znakowanie szlaku i budowa dróg rowerowych na całej długości szlaku z wyjątkiem odcinków o małym ruchu samochodowym zwiększa bezpieczeństwo wędrówek rowerowych oraz w maksymalnym stopniu udostępnia atrakcje i walory turystyczne obszaru potencjalnym odwiedzającym i turystom.


Wszystkie informacje na temat szlaku oraz jego dokładny przebieg można znaleźć na stronie: www.mennonici.powiat-gdanski.pl