Mosty zwodzone w Rybinie

Stegna

Informacja turystyczna w Stegnie

ul. Gdańska 60
82-103 Stegna

tel. +48 55 247 86 92

mail: ug-turystyka@o2.pl


Mosty w Rybinie
Mosty zwodzone w Rybinie

 W Rybinie, niedaleko od siebie usytuowane są trzy mosty. Dwa drogowe i unikalny na skalę europejską - kolejowy most obrotowy. Mosty drogowe to mosty zwodzone o podobnej konstrukcji. Jeden stanowi przeprawę przez Wisłę Królewiecką, drugi przez Szkarpawę. W sezonie żeglarskim ustalone są godziny otwarcia mostów, co jest jedną z ulubionych atrakcji turystów wypoczywających w okolicy. Betonowe przęsła mostów posadowione są na drewnianych palach, ruchoma część ma konstrukcję kratownicową. Kiedyś przęsła podnoszone były mechanizmem napędzanym siłą rąk, dziś rolę 'mostowych' pełnią silniki mechaniczne.