Kościół pw. Najświętszej Marii Panny

Stegna

Informacja turystyczna w Stegnie

ul. Gdańska 60
82-103 Stegna

tel. +48 55 247 86 92

mail: ug-turystyka@o2.pl


Kontakt do parafii

tel: 55 247 17 21

 

 Kościół w Żuławkach

Neogotycka świątynia postawiona została na fundamentach rozebranego w 1639 r. kościoła gotyckiego. Stojący do dzisiaj kościół został zbudowany w latach 1840-1841. Wewnątrz zwracają uwagę: ambona z 1849 r. oparta na postaci anioła wykonanej w XVII wieku, rokokowa chrzcielnica, ołtarz z XVIII wieku i XX-wieczne organy. Belkowy strop podpiera osiem drewnianych słupów. Zewnętrzna bryła charakteryzuje się nieco nietypową, małą w stosunku do całości ośmioboczną drewnianą sygnaturką. Przed kościołem na metalowej wieży znajdują się dwa wielkie dzwony.