Domy podcieniowe w Żuławkach

Stegna

Informacja turystyczna w Stegnie

ul. Gdańska 60
82-103 Stegna

tel. +48 55 247 86 92

mail: ug-turystyka@o2.pl

Żuławskie domy podcieniowe

To najbardziej charakterystyczne dla dawnej architektury żuławskiej obiekty. Cechą, która stanowi o ich wyjątkowości jest podcień, czyli wysunięte piętro oparte na drewnianych filarach. Liczba słupów w podcieniu wynosiła od 4 do nawet 9 sztuk i świadczyła o zamożności właściciela, czyli o powierzchni posiadanej przezeń ziemi liczonej we włókach (1 włóka = 17,955 ha).

Na terenie gminy Stegna zachowało się w dość dużo budynków tego typu. Najwięcej jest ich w Żuławkach. Tutaj też znajduje się dom zasługujący szczególnie na uwagę (posesja nr 68) – zbudował go w 1803 r. najbardziej ceniony i znany architekt Piotr Loewen. Inne domy możemy zobaczyć w Izbiskach (dom z 1778 r.), Bronowie, Dworku, Mikoszewie i Przemysławie.