Brama cmentarna - dzwonnica

Pruszcz Gdański

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Sekretariat: (58) 692 94 21

sekretariat@pruszczgdanski.pl

www.pruszczgdanski.pl

Brama cmentarna w Wiślinie

Drewniana brama z 1792 roku znajduje się na niewielkim cmentarzu parafialnym. Od 27 października 1973 r. znajduje się w rejestrze zabytków województwa gdańskiego. W 2006 roku została wyremontowana. Brama powstała (lub została przebudowana) dzięki mennonitom.

Wieża swoją budową nawiązuje do podobnych, stojących w grodach średniowiecznych. Cała budowla jest drewniana, konstrukcji słupowej. Na słupach widnieją napisy upamiętniające rok budowy dzwonnicy, jej fundatora - Jana Qwabpa Schultza, cieślę - Jakuba Jantzena oraz wyryto imiennie zarząd kościoła z Wiśliny i Mokrego Dworu.

W wieży wisiały dwa dzwony różnej wielkości. Na większym znajduje się tekst modlitwy:
1. „HERR LASS GEDEIHN DIE FRUCHT AUF UNSEREM FELD.”
(Panie powiększ plony, owoce naszej ziemi)
2. „GIB. DASS AUCH UNSER HERZ SEI WOHLEBESTEUT.”
(daj naszym sercom dobroduszność)
3. „AM ENDE FŰHR UNS IN DEIN HIMMELZELT.”
(poprowadź nas na koniec do Królestwa Niebieskiego).

Na mniejszym umieszczono rotę:
1. „SCHŰLTZ UNS HERR VOR KRIEGESNOT.”
(zachowaj nas Panie od wojny)
2. „SEGNE UNSER TÄGLICH BROT. HILF UNS BHEREN DEIN GEBOT.”
(błogosław nasz chleb powszedni. Pomóż przestrzegać Twoich przykazań) 

foto: turystyka.powiat-gdanski.pl