Bogatka - dom mieszkalny z 1819 r.

Pruszcz Gdański

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Sekretariat: (58) 692 94 21

sekretariat@pruszczgdanski.pl

www.pruszczgdanski.pl

Jedna z najlepiej zachowanych zagród holenderskich

 W Bogdance znajduje się pięknie zachowana zagroda typu holenderskiego. Budynek pochodzi z 1819 roku. 

Jest przykładem budynku mieszkalnego połączonego w układzie wzdłużnym z zabudowaniami gospodarczymi.

 

Zabudowy typu holenderskiego można podzielić na trzy rodzaje:

układ I - tzw. langhof - układ wzdłużny;
układ L - tzw. winkelhof - układ kątowy ze skrzydłem bocznym;
układ T - tzw. kreuzhof - układ krzyżowy z dwoma przeciwległymi skrzydłami bocznymi.

W Bogatce można podziwiać zachowany układ pierwszego typu. 

więcej zdjęć oraz informacji na temat zabudowy holenderskiej (w tym tej w Bogatce) na stronie: www.zulawy.info