Stacja pomp Chłodniewo

Stegna

Informacja turystyczna w Stegnie

ul. Gdańska 60
82-103 Stegna

tel. +48 55 247 86 92

mail: ug-turystyka@o2.pl


 
Jedna z największych stacji pomp w Delcie Wisły

Przepompownia to jedna z dwóch największych obiektów tego typu zbudowanych na terenie delty Wisły. Jej zadaniem jest popmować wodę z polderu o powierzchni 21,7 tys. ha do Szkarpawy, z dołu do góry. Przepompownia uruchomiona została w 1931 r i zastąpiła 38 pomp parowych i wiatraków. Budynek jest otwarty dla zwiedzających. To świetnie zachowana myśl techniczna XX wieku i zabytek hydrologiczny. Przepompownia Chłodniewo wpisana została do rejestru zabytków.