Przekop Wisły

Stegna

Informacja turystyczna w Stegnie

ul. Gdańska 60
82-103 Stegna

tel. +48 55 247 86 92

mail: ug-turystyka@o2.pl


Przekop Wisły
Ujście Wisły między Mikoszewem i Świbnem

Do ostatecznego powstania Wyspy Sobieszewskiej przyczyniła się ingerencja człowieka w system hydrograficzny Wisły, celem rozwiązania wieloletnich problemów powodzi na terenie Żuław. 

Na zlecenie rządu pruskiego powstał w 1877 roku projekt kompleksowej regulacji ujścia Wisły, autorstwa radców budowlanych Alsena i Fahla.W dniu 28 czerwca 1888 roku Parlament Pruski uchwalił Ustawę nr 9303, która obejmowała wykonanie Przekopu Wisły, uregulowanie wałów wiślanych oraz budowę śliz w Przegalinie. 

Prace rozpoczęto w 1889 roku. Wykonano sztuczny kanał, zwany Przekopem Wisły, pomiędzy Świbnem a Mikoszewem, na odcinku o długości 7,1 km od miejscowości Szewce do Zatoki Gdańskiej. Podczas prac wydobyto 7,2 mln m3 gruntu.

Uroczystego otwarcia Przekopu dokonał 31 marca 1895 roku, nadprezydent Prus Zachodnich Gustaw von Gossier. 

Na pamiątkę 100 lat Przekopu Wisły w Świbnie ustawiono pamiątkowy głaz oraz tablicę informacyjną.