Lapidarium

Cedry Wielkie

Urząd Gminy Cedry Wielkie 

Adres: Krasickiego 16, Cedry Wielkie
Telefon:58 683 61 64


Lapidarium




Lapidarium w Koszwałach

 Przejeżdżając przez Koszwały drogą E-7 do Gdańska lub wracając tędy znad morza w stronę Warszawy, warto się na chwilę zatrzymać przy stojącym tuż przy drodze nowoczesnym kościele.

Kościół jest budynkiem nowoczesnym, ale wybudowany on został w miejscu gdzie znajdowały sie wcześniej co najmniej dwa kościoły. W trakcie porządkowania terenu wokół najnowszej świątyni (czyli dawnego cmentarza) znaleziono 5 płyt nagrobnych z XVII-XVIII w., które po konserwacji umieszczono na zewnętrznych ścianach nowej świątyni. Lapidarium w Koszwałach jest największym na Żuławach zbiorem kościelnych płyt nagrobnych z tego okresu. Pierwotnie były one umieszczone w posadzce kościoła nad kryptami grobowymi najzamożniejszych mieszkańców wsi, zwanych w źródłach sąsiadami. W tym samym czasie identyczne płyty zamawiali dla siebie bogaci mieszczanie gdańscy czy elbląscy, co wymownie świadczy o wyjątkowym statusie materialnym żuławskich chłopów. Z napisów na płytach (obok nich umieszczono tłumaczenia) można dowiedzieć się, co było przedmiotem ich dumy.

foro: polskaniezwykla.pl