Kościół Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Pruszcz Gdański

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Sekretariat: (58) 692 94 21

sekretariat@pruszczgdanski.pl

www.pruszczgdanski.pl

Kościół w Pruszczu Gdańskim z roku 1367 r

Pierwsza murowana świątynia powstała w tym miejscu przed rokiem 1367, jako kościół rzymskokatolicki. Dachy i wnętrze budynku zostały zniszczone podczas wielkiego pożaru wsi w 1460 r. W czasie reformacji (około 1585 r) kościół został przejęty przez ewangelików, by następnie w 1945 r. powrócić w ręce katolików.

Od 1578 do 1945 w kościele znajdował się datowany na rok 1515 i przypisany autorstwu Colijna de Cotera z Brukseli Ołtarz Ukrzyżowania - jeden z najbardziej cennych zabytków malarstwa niderlandzkiego w Polsce. Po wojnie został on przekazany do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie pozostaje do dziś. Już od lat 80. XX wieku zładze samorządowe zabiegają o powrót ołtarza do historycznego miejsca ekspozycji, na razie bezskutecznie.  

foto: wikipedia.pl