Hydrowęzeł

Pruszcz Gdański

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Sekretariat: (58) 692 94 21

sekretariat@pruszczgdanski.pl

www.pruszczgdanski.pl


Hydrowęzeł Pruszcza Gdańskiego

jest częścią szlaku kajakowego Elektrowni Wodnych Raduni. Elektrownie i szlak znajdują się na rzece Raduni między Straszynem a Pruszczem Gdańskim.

 
System kanałów i elektrowni wodnych

Początki hydrowęzła sięgają XIV wieku. Wytyczono wtedy nowe koryto rzeki i powstal Kanał Raduni. Okolice Pruszcza Gdańskiego stało się dla pobliskiego Gdańska strategiczne ze względów obronnych i gospodarczych. Kanał Raduni dostarczał tam wody pitnej i energię elektryczną, niezbędą do rozwoju. Od czasów krzyżackich, układ kanałów właściwie się nie zmienił. Dzięki rozwojowi techniki zmieniła się jednak konstrukcja jazów i zastawek wodnych. Później wybudowano elektrownie wodne.

Pierwsza elektrowania wodna w Pruszczy Gdańskim powstała w 1921 r. Nazywana jest Pruszcz I i usytuowana w miejscu rozgałęzienia się Raduni na Kanał Raduni i Starą Radunię. Elektrowania (z przerwą podczas wojny) pracowała pełną mocą do powodzi w lipcu 2001 roku. Wydajność elektrowni znacznie spadła ponieważ należało zmniejszyć przepływ wody w kanale, który po przerwaniu wałów stał się przyczyną powodzi. W związku z tym wybudowano kolejną elektrownię - Pruszcz II. Jest w pełni zautomatyzowana o mocy 250 kW.